مواضع چهارگانه چین درباره ردیابی منشاء کرونا
  • 2021
  • 13/08
  • 20:15:44

جمعه 13 اوت (22 مرداد)، وزارت خارجه چین یک نشست خبری را با حضور سفرا و دیپلمات های خارجی درباره مساله ردیابی منشاء کرونا برگزار کرد و با دعوت مسوولان وزارت علوم و فنون، کمیسیون ملی بهداشت و سلامت و آکادمی علوم چین در این نشست خواست تا وضعیت همکاری جهانی برای مقابله با همه گیری کرونا و همکاری در راستای ردیابی منشاء کرونا را توضیح دهند. ما جائو شو، معاون وزیر خارجه چین در این نشست موضع چین درباره مساله ردیابی منشاء کرونا را به این ترتیب تشریح کرد:

مواضع چهارگانه چین درباره ردیابی منشاء کرونا_fororder_W020210813610877058266

یک؛ ردیابی منشاء کرونا یک مسئله علمی است و باید از سوی دانشمنان درباره آن تحقیق شود تا با پیدا کردن منبع ویروس و مسیر انتقال ویروس به انسان، بهتر از خطرات مشابه در آینده پیشگیری شود و از سلامتی و جان تمام بشریت حفاظت شود. هیچ کشوری حق ندارد برای منافع سیاسی خود و با چشم پوشی از جان بشر، مساله علمی را سیاسی سازد و به سیاه نمایی و حتی حمله علیه دیگران دست بزند.

دو؛ در گزارش تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت و چین به نتایج و پیشنهادهای مورد تایید گسترده جامعه بین المللی و محافل علمی رسیده و باید مورد احترام و اجرای همه طرف ها شامل دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت قرار گیرد. امور ردیابی منشاء کرونا در آینده نیز باید بر پایه این گزارش ادامه پیدا کند و انجام شود و نه آن که یک کار جدید آغاز شود.

سه؛ چین همواره از ردیابی منشاء کرونا پشتیبانی کرده و همچنان به این کار ادامه می دهد. چین در حال اجرای پیشنهادهای ذکر شده در گزارش مشترک تحقیقاتی خود با سازمان جهانی بهداشت  است. باید در اینجا به این نکته اشاره شود که ما مخالف مواردی شامل سیاسی شدن ردیابی، مغایرت قطعنامه همایش سازمان جهانی بهداشت در روند ردیابی، کنار گذاشتن گزارش تحقیقاتی مشترک چین و سازمان جهانی بهداشت هستیم و درعین حال از یک رویکرد علمی برای ردیابی منشاء کرونا پشتیبانی می‌کنیم

چهار؛ سازمان جهانی بهداشت باید توسط اعضای آن هدایت شود و کار ردیابی منشاء کرونا به عنوان یک امر مهم باید با هدایت اعضای این سازمان انجام گیرد. دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت باید به طور کامل پیرامون امور ردیابی منشاء کرونا در جهان با تمام اعضا مشورت کند و به نظرات آنها احترام بگذارد. این سازمان برای انجام برنامه ردیابی منشاء کرونا در هر یک از کشورهای مورد نظر باید پس از مشورت و رایزنی با همان کشور برنامه های لازم را تعیین کند و تنها بر این پایه می توان یک همکاری مؤثر را آغاز کرد که این نیز بخشی واضح از مقررات تعیین شده در قطعنامه همایش سازمان جهانی بهداشت است.

ما جائو شو در پایان تاکید کرد: اخیرا، دبیرخانه سازمان جهانی بهداشت بدون مشورت با اعضای سازمان، برنامه مرحله دوم ردیابی منشاء کرونا را مطرح کرد. به نظر ما، این برنامه بر پایه گزارش مشترک تحقیقاتی چین و سازمان جهانی بهداشت تنظیم نشده و از نتایج و پیشنهادهای علمی آن گزارش استفاده نکرده و بدون شک مورد شک و مخالفت اعضای سازمان قرار گرفته است.

  • GMT+08:00
  • /