آژانس دارویی اروپا: بررسی 3 عارضه جانبی جدید ناشی از واکسن های فایزر و مودنا در جریان است
  • 2021
  • 12/08
  • 10:52:17

رویترز روز چهارشنبه 11 اگوست به نقل از خبر آژانس دارویی اروپا گزارش کرد که آن آژانس در حال بررسی سه عارضه جانبی جدید ناشی از واکسن های فایزر و مودنا، شامل اریتم مولتی فرم (بیماری حاد و التهابی پوست)، گلومرولونفریت و سندرم نفروتیک است. 

آژانس دارویی اروپا:  بررسی 3 عارضه جانبی جدید  ناشی از واکسن های فایزر و مودنا در جریان است_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0315%2F56ef8d86j00qpzk2e000uc000hs009ug&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

بر اساس این گزارش، آژانس دارویی اروپا در حال حاضر از دو شرکت فایزر و مودنا خواسته است تا داده های بیشتری را برای تجزیه و تحلیل ارتباط احتمالی بین واکسیناسیون و بیماری های فوق ارایه دهند. با این حال، این آژانس تعداد مشخص از مواردی که علایم فوق پس از واکسیناسیون در آن ها  ظاهر شده را  فاش نکرده است.

آژانس دارویی اروپا:  بررسی 3 عارضه جانبی جدید  ناشی از واکسن های فایزر و مودنا در جریان است_fororder_src=http___qqpublic.qpic.cn_qq_public_0_0-4188774793-C7EBC7A616F5F43E68E98CE6DCBAB519_0_fmt=jpg&size=26&h=340&w=700&ppv=1&refer=http___qqpublic.qpic

آژانس دارویی اروپا در اوایل ژوییه اعلام کرده بود که بین بیماری التهاب قلب و واکسن های  فایزر و مودنا ارتباط  وجود دارد.

  • GMT+08:00
  • /