تمامی جمعیت فقیر چین از فقر رهایی یافته اند
  • 2021
  • 12/08
  • 16:07:08

دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین روز پنج شنبه 12 اگوست/ 21 امرداد با انتشار کتاب سفید «ایجاد همه جانبه جامعه با رفاه نسبی: فصل باشکوه در توسعه حقوق بشر چین» اعلام کرد: بر اساس استاندارد فعلی فقر (کم تر از 2300 یوان در سال)، تا پایان سال 2020 میلادی، همه 98 میلیون و 990 هزار جمعیت فقیر روستایی در 128 هزار روستا در چین از فقر رهایی یافته اند.

تمامی جمعیت فقیر چین از فقر رهایی یافته اند_fororder_一套热源

در این کتاب سفید همچنین آمده است: بر اساس این استاندارد، تا کنون 770 میلیون نفر از جمعیت روستایی چین از فقر رها شده اند. بر اساس استاندارد بین المللی فقر که توسعه بانک جهانی تعیین کرده است، جمعیت کل فقیر رها یافته از فقر در چین بیش از 70 درصد کل این جمعیت از فقر در جهان را شامل می شود. بدین ترتیب، چین 10 سال زودتر از موعد مقرر در «برنامه توسعه پایدار سال 2030 سازمان ملل»، به هدف فقرزدایی رسیده و خدمات بزرگ در امر فقرزدایی جهانی و توسعه بشر انجام داده است.

  • GMT+08:00
  • /