آغاز مراحل پیوستن عراق به بانک سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی آسیا
  • 2021
  • 11/08
  • 20:02:55

به گزارش رسانه های عراق، روز 11 اوت در نشست کابینه دولت عراق تصمیم گرفته شد که به وزارت امور خارجه این کشور اجازه داده شود تا اسناد درخواست عضویت در بانک سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی آسیا را امضا کند. وزارت دارایی عراق بخشی از بودجه سال 2021 را برای پرداخت سهم سرمایه عراق اختصاص می دهد. در این نشست همچنین تعیین شد که عراق بیش از 250 سهم در این بانک سرمایه گذاری کند. 

آغاز مراحل پیوستن عراق به بانک سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی آسیا_fororder_微信图片_20210811193121

ماه مارس سال 2019، نهادهای مسئول در عراق احتمال پیوستن این کشور به بانک سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی آسیا(AIIB) و همکاری با چین برای تدوین نقشه راه تقویت نقش عراق در پیشنهاد "کمربند و راه" را بررسی کردند. عراق از کانالهای مختلفی برای ارتقای فرصتهای سرمایه گذاری زیربنایی خود و افزایش همکاری با چین استفاده کرده اما به دلیل تظاهرات داخلی، همه گیری ویروس کرونا و تحولات دولت تا کنون نتوانسته به نتایج بیشتری در این زمینه دست یابد.

  • GMT+08:00
  • /