تکمیل شبکه جامع حمل و نقلی در منطقه تبت چین
  • 2021
  • 09/08
  • 17:36:50

بر اساس توسعه جهشی پس از آزادی مسالمت آمیز تبت، شبکه جامع حمل و نقلی مدرن این منطقه متشکل از راه های روستایی، بزرگراه های شهری، راه آهن و فرودگاه ها، مناطق مختلف تبت از کوهستان، مراتع و روستاها را به هم متصل کرده و کشاورزان و گله داران را از مشکلات رفت و آمد رهایی بخشیده و کارهای تولید و نیز زندگی آن ها را با تغییرات تاریخی رو به رو کرده است.

تکمیل شبکه جامع حمل و نقلی در منطقه تبت چین_fororder_src=http___finance.workercn.cn_html_files_2018-12_24_20181224071717406252103&refer=http___finance.workercn

تا پایان سال 2020، مسیر قابل رفت و آمد بزرگراه های تبت به 116 هزار و 600 کیلومتر رسیده و طی دوره "سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور"، مسیر بزرگراه های جدید راه اندازی شده این منطقه به 38 هزار و 300 کیلومتر رسیده که معجزه هر سال ساخت 7660 کیلومتر بزرگراه در فلات تبت را پدید آورده است.

از سوی دیگر، در دوره یادشده، تبت 67 خط پرواز جدید راه اندازی و 21 شهر جدید به مقصد خود اضافه کرده که تعداد خط پرواز جدید آن ها از تعداد کل 50 سال گذشته فراتر رفته و جمعا 24 میلیون و 800 هزار سفر از این طریق انجام می شود.

طبق آمار، به مدد کارهای تکمیلی روزانه تاسیسات زیربنایی تبت، در دوره  "سیزدهمین برنامه توسعه پنج ساله کشور" تبت جمعا با 157 میلیون و 632 هزار و 600 سفر از گردشگران پذیرایی کرده و در آمد کل گردشگری با ارزش 212 میلیارد و 596 میلیون یوان به دست آورده است.

  • GMT+08:00
  • /