آمریکا برای لاپوشانی بی کفایتی هایش در مهار کرونا، چین را سپر بلای خود کرده است
  • 2021
  • 09/08
  • 17:25:21

آمریکا برای لاپوشانی بی کفایتی هایش در مهار کرونا، چین را سپر بلای خود کرده است_fororder_423243

درحالیکه سویه به شدت مسری ویروس کرونا در حال گسترش در سراسر جهان است و شرایط پیشگیری و کنترل پاندمی کووید-19 همچنان در وضعیتی ترسناک به سر می برد، آمریکا هنوز در حال شایعه پراکنی درباره تئوری نشت آزمایشگاهی کرونا از ووهان است!

در شرایطی که کارشناسان و دانشمندان خواهان اتخاذ رویکردی علمی برای سرکوب این پاندمی هستند، تمرکز واشنگتن روی قربانی کردن دیگر کشورها و نشان دادن انگشت اتهامش به سمت چین جهت لاپوشانی ناکامی های خود در سرکوب کرونا است آن هم در حالی که بی اعتبار کردن دیگر کشورها و انگ زدن به آنها هیچ کمکی به سرکوب کرونا نمی کند و صرفا فرصت موجود برای نجات جان مردم آمریکا را به تاخیر می اندازد.

سیاسی کردن روند ردیابی منشاء شیوع کرونا با هدف سپر بلا کردن دیگر کشورها از سوی آمریکا باعث تضعیف همکاری های بین المللی ضد ویروس کرونا می شود. آمریکا باید از استفاده ابزاری از ردیابی کرونا جهت دستکاری و ایجاد انحرافات سیاسی و گسترش ویروس سیاسی خودداری کند.

واشنگتن در حالی مشغول هوچیگری درباره نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا از ووهان است که در عین حال که نتیجه تحقیقات علمی تیم مشترک کارشناسان چین و سازمان بهداشت جهانی مبنی بر بعید بودن شیوع کرونا در ووهان را رد می کند، درهای آزمایشگاه های بیولوژیکی خود از جمله «فورت دتریک»، که تردیدهای فزاینده ای نسبت به نقش آن در شیوع بیماری های عجیب با منشاء ناشناخته در جریان است را به روی تحقیقات جهان بسته است!

  • GMT+08:00
  • /