پایان بازی های المپیک توکیو و چشم انداز به بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن
  • 2021
  • 09/08
  • 15:38:39

پایان بازی های المپیک توکیو و چشم انداز به بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن_fororder_21342

بازی های المپیک توکیو روز یک شنبه پایان یافت. تیم چین با 38 مدال طلا، 32 مدال نقره و 18 مدال برنز در مقام دوم رتبه بندی مدال طلا و مقام دوم رتبه بندی مدال قرار گرفت.

بازی های المپیک توکیو در شرایط تشدید شیوع کرونا برگزار شد. برگزاری خوب و مشارکت افراد خارجی در میادین رقابتی بسیار فراتر از انتظار افکار عمومی بود.

برگزاری موفقیت آمیز بازی های المپیک توکیو به برگزاری موفقیت آمیز بازی های المپیک زمستانی پکن با غلبه بر تاثیر منفی کرونا اطمینان بیشتری داده است.

این دوره بازی های المپیک به سبب شیوع کرونا بدون تماشاگر در محل برگزار شد اما این بازی ها پربیننده ترین موضوع شبکه های اجتماعی در بیش از نیم ماه گذشته بود.

جهان باید به خوبی از توجه و مشارکت بسیار بالا ناشی از بازی های المپیک استفاده و به تحقق ارزش مشترک اساسی و منافع مشترک طرف ها کمک کند. بازی های المپیک محل اصلی میهن پرستی کشورهاست و در واقع این بازی ها نیز نقش مثبتی در هماهنگ سازی بین میهن پرستی کشورهای مختلف ایفا کرده است. باید از افراط گری با استفاده از فرصت بازی های المپیک پیشگیری شود.

حدود نیم سال پس از پایان بازی های المپیک توکیو، بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن برگزار می شود. اما بعضی سیاستبازان غربی شروع به تحریک "تحریم دیپلماتیک" علیه بازی های المپیک زمستانی پکن و اعمال فشار بر حامیان مالی این بازی ها کرده اند. این افراط گرایی سیاسی دشمن بزرگ بازی های المپیک است و نیز یک تهدید بزرگ همبستگی انسان محسوب می شود.

بازی های المپیک رویدادی سرشار از انرژی مثبت است و فرصتی به عملکرد شیطانی نمی دهد. پس از برگزاری موفقیت آمیز بازی های المپیک توکیو، بازی های المپیک زمستانی پکن نیز موفق خواهد شد و بازی های برجسته و عالی برای مردم سراسر جهان فراهم می کند و مردم را به مشارکت پرشور و شوق جلب خواهد کرد.

  • GMT+08:00
  • /