گزارش تلویزیون مرکزی چین درباره کمبود داروی لازم در ایران ناشی از تحریم غیر انسانی آمریکا
  • 2021
  • 09/08
  • 16:46:45

تلویزیون مرکزی چین اخیرا در برنامه ای درباره کمبود داروی لازم برای بیماران ایرانی ناشی از تحریم غیر انسانی آمریکا گزارشی پخش کرد.

در این گزارش آمده است: آمریکا از سال 2018 میلادی به طور یک طرفه از برجام خارج شده و سیاست فشار حداکثری علیه ایران را اعمال کرده است. ظرف 3 سال گذشته، آمریکا 1500 بار تحریم علیه ایران اجرا کرده که نه تنها اقتصاد ایران را با مشکلات رو به رو کرد، بلکه سبب شد بسیاری بیماران با کمبود دارو مواجه شوند. طبق آمار، بر اثر تحریم غیر انسانی آمریکا، بیش از 6 میلیون بیمار دیابتی در ایران با مساله کمبود داروی انسولین رو به رو شده اند. 

  • GMT+08:00
  • /