بیش از 25 میلیون نفر طومار درخواست بازرسی از آزمایشگاه مشکوک آمریکا را امضا کردند
  • 2021
  • 08/08
  • 14:39:23

بیش از 25 میلیون نفر طومار درخواست بازرسی از آزمایشگاه مشکوک آمریکا را امضا کردند_fororder_4444455555

شمار امضا کنندگان طومار اینترنتی برای بازرسی آزمایشگاه بیولوژیک «فورت دتریک» آمریکا تا عصر 6 آگوست (15 مرداد) به بیش از 25 میلیون نفر رسید.

این طومار اینترنتی از روز 17 جولای (26) به همت روزنامه «گلوبال تایمز» راه اندازی شد و بامداد 7 آگوست (16 مرداد) به اتمام رسید. گفته می شود صفحه طومار اینترنتی یاد شده برای مدتی همچنان در دسترس خواهد بود تا مخاطبان و محافل مختلف بتواند از آن بازدید کنند. 

  • GMT+08:00
  • /