مرکز ولایت نیمروز در افغانستان به دست طالبان سقوط کرد
  • 2021
  • 07/08
  • 10:40:17

شبکه تلویزیونی طلوع از سقوط شهر «زرنج» واقع در مرکز نیمروز در افغانستان توسط طالبان خبر داد.

مرکز ولایت نیمروز در افغانستان به دست طالبان سقوط کرد_fororder_432432432

بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی، فردگاه و مقر پلیس ولایت نیمروز هم به کنترل طالبان درآمده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای دولتی و مقامات محلی به طور کامل ولایت نیمروز را ترک کرده‌اند.

شبکه تلویزیونی طلوع هم اکنون تصاویری را نشان می دهد که بر اساس آن کاروان تانک های طالبان وارد شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز شده اند.

  • GMT+08:00
  • /