آتش‌سوزی بزرگ ترین میدان انباشت لاستیک فرسوده جهان در کویت
  • 2021
  • 06/08
  • 18:53:11

در این میدان 52 میلیون لاستیک فرسوده خودرو انباشته شده است. به گزارش رسانه های محلی، مواد سمی تخلیه شده ناشی از آتش سوزی لاستیک ضرر جدی به سلامت انسان می رساند.

 

  • GMT+08:00
  • /