واکنش وزارت دفاع چین به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان
  • 2021
  • 06/08
  • 17:43:58

وو چیان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به تصمیم واشنگتن برای فروش اسلحه به ارزش 750 میلیون دلار به تایوان اعلام کرد: آمریکا با نادیده گرفتن قوانین و مناسبات بین المللی، گستاخانه در امور داخلی چین دخالت کرده و به حق حاکمیت و منافع امنیتی چین ضرر رسانده، نیز سیگنال اشتباه به نیروهای جدایی طلب تایوان ارسال کرده و امنیت و ثبات تنگه تایوان را مورد تهدید قرار داده است.  

واکنش وزارت دفاع چین به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان_fororder_5345634534

وی افزود که کشورش نارضایتی شدید و مخالفت قاطع نسبت به این موضوع دارد.

ووچیان همچنین گفت: ارتش کشور برای خنثی کردن هر گونه دخالت نیروهای بیگانه و نقشه جداسازی تایوان از چین، عزم، اراده و توانایی دارد و برای دفاع قاطع از حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشور تدابیر لازم در پیش خواهد گرفت. 

  • GMT+08:00
  • /