واکنش چین به فروش تسلیحات 750 میلیون دلاری آمریکا به تایوان
  • 2021
  • 05/08
  • 19:12:30

سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنج شنبه 5 اگوست/ 13 امرداد در واکنش به گزارشاتی مبنی بر تصمیم آمریکا برای فروش تسلیحات به ارزش 750 میلیون دلار به تایوان، مخالت قاطع کشورش را در این باره بیان کرد.

واکنش چین به فروش تسلیحات 750 میلیون دلاری آمریکا به تایوان_fororder_45452343

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: تایوان بخش جدا نشدنی سرزمین چین است و فروش تسلیحات آمریکا به تایوان و دخالت در امور داخلی چین و آسیب رسانی به حق حاکمیت و منافع امنیتی کشور با قوانین و مناسبات بین المللی، اصل چین واحد و نیز سه بیانیه مشترک چین و آمریکا هماهنگ نیست. آمریکا با این اقدام پیام اشتباه به نیروی جدایی طلبان تایوان ارسال کرده و به شدت روابط چین و آمریکا را خدشه دار ساخته، نیز سبب تضعیف صلح و ثبات تنگه تایوان شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: با توجه به وضعیت، تدابیر مقابله جویانه شایسته و لازم در پیش گرفته خواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /