حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران
  • 2021
  • 04/08
  • 11:02:04

ورزشکاران در بازهای المپیک همواره با فشارهای بسیاری رو به رو هستند و برخی از آنها با نگهداشتن افسون و یا نمادهای خوش شانسی و یا اشیای خاص سعی می کنند فشار روی خود را کاهش دهند و یا بخت خود را برای کسب مدال و موفقیت افزایش دهند و البته این اشیاء بسیار مورد علاقه تماشاگران قرار گرفته است.

سنجاق موی سر به شکل اردک زرد که یانگ چیان ورزشکار تیراندازی زنان چین، پس از قهرمانی وی در المپیک در چین بسیار پرفروش شده است.

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_111

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_1111

همچنین کلاه دوچرخه سوار المپیکی با نقش صورتک اپرای پکن، قفنوس سرخ و نقوش سنتی دیگر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_222

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_2222

فرزانه فصیحی دونده زن ایرانی نیز توانست با مچ بند خوش شانسی خود مقام اول گروهش را کسب کند.

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_555

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_5555

جان مارکو تمبری ورزشکار رشته پرش ارتفاع ایتالیا نیز پس از قهرمانی با آتلی که به قوزک پایش بسته شده بود جشن گرفت که این حرکت بسیار معروف شده است .

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_3333

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_333

یائیمه پرز پرتابگر دیسک اهل کوبا که مدال برنز را کسب کرد، سربند سرخ رنگ را بسیار دوست دارد.

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_666

حواشی جذاب المپیک برای تماشاگران_fororder_66666

 

  • GMT+08:00
  • /