بایدن از دولت های محلی خواست با دادن پول افراد را تشویق به دریافت واکسن کنند
  • 2021
  • 30/07
  • 09:43:36

بایدن از دولت های محلی خواست با دادن پول افراد را تشویق به دریافت واکسن کنند_fororder_4c77dab1cdaa4742bdde56f4f92a6145

با شیوع شدید ویروس دلتا، اوضاع آمریکا دوباره بدتر شده است. بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه 29 ژوییه اعلام کرد که همه کارکنان و پیمانکاران فدرال باید مدرک واکسیناسیون ارایه دهند. کسانی که کاملا واکسینه نشده باشند باید ماسک بزنند، فاصله اجتماعی را رعایت کنند و هر هفته یک یا دو بار تست کرونا بدهند. سفرهای تجاری آن ها نیز محدود خواهد شد.

کاخ سفید اعلام کرد، کارفرمایان بخش خصوصی هم به پیروی از این روش تشویق شوند.

بیش از 4 میلیون نفر در استخدام دولت فدرال هستند و مشخص نیست چه تعداد از آن ها واکسن کرونا دریافت کرده اند.

  • GMT+08:00
  • /