شهر چوان جوئو چین به عنوان میراث جهانی ثبت شد
  • 2021
  • 26/07
  • 09:42:02

شهر چوان جوئو چین به عنوان میراث جهانی ثبت شد_fororder_d01373f082025aaf2202e6be1ac0776c034f1a4d

روز یک شنبه 25 ژوییه/ 3 امرداد، شهر چوان جوئو به عنوان مرکز تجارت دریایی جهان در چین در دوران دودمان های سونگ و یوان در چهل و چهارمین نشست یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شد. بدین ترتیب، تعداد کل میراث جهانی ثبت شده در چین به 56 مورد افزایش یافت.

در نشست یاد شده یونسکو آمده است: چوان جوئو به عنوان مرکز تجارت دریایی جهانی از ساختار شهر بندری منحصر به فرد و برجسته در دوران تاریخی ویژه برخوردار بوده و 22 اثر باستانی در آن از عناصر فرهنگی مهم مانند ساختار اجتماعی، نظام اداری، راه و ترابری، تولید و تجارت است. این عناصر به توسعه چوان جوئو از قرن 10 تا 14 و تبدیل شدن آن به گذرگاه کلیدی دریایی شبکه تجاری در منطقه شرقی و جنوب شرقی آسیا یاری کرده و این شهر نیز برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی منطقه خدمات بزرگ ارایه داده است.

شهر چوان جوئو چین به عنوان میراث جهانی ثبت شد_fororder_adaf2edda3cc7cd9d2415b5ddd2cfd37b90e91f8

  • GMT+08:00
  • /