دشمن پنداری آمریکایی ها؛ عامل بن بست روابط پکن-واشنگتن
  • 2021
  • 26/07
  • 16:22:23

شیه فنگ معاون وزیر خارجه چین روز دوشنبه 26 ژوییه/ 4 امرداد در دیدار با وندی شرمن همتای آمریکایی خود در شهر تیان جین اعلام کرد: روابط چین و آمریکا وارد بن بست شده و با مشکلات جدی رو به روست و علت اصلی آن این است که برخی آمریکایی ها چین را به عنوان "دشمن" تصور کرده اند.

معاون وزیر خارجه چین: دلیل اساسی به بن بست رسیدن روابط پکن و واشنگتن دشمن خیالی تصور کردن چین از سوی برخی از آمریکایی‌ هاست_fororder_1112313

وی افزود: از مدت ها پیش، برخی آمریکایی ها در زمینه بروز درگیری بین چین و آمریکا جوسازی کرده اند. برخی پژوهشگران در این راستا به روشنی اعلام کردند که آمریکا چین را همانند ژاپن در جنگ دوم جهانی و شوروی در دوران جنگ سرد تصور کرده و قصد دارد با متصور ساختن چین به عنوان "دشمن خیالی"، حس هدف ملی را دوباره زنده کند و با سیاه نمایی چین، نارضایتی مردم آمریکا از امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را منحرف کرده و تقصیر تناقضات ساختاری عمیق در آمریکا را بر گردن چین بیندازد.

معاون وزیر خارجه چین تاکید کرد، آمریکا برای سرکوب همه جانبه چین تمام نیروهای دولتی و اجتماعی خود را بسیج کرده و بر این تصور است که تنها با جلوگیری از توسعه چین، تمامی مشکلات داخلی و خارجی اش حل شده و دوباره کشوری بزرگ می شود که می تواند به هژمونی خود ادامه دهد. چین از آمریکا می خواهد تا این تفکر بسیار اشتباه و سیاست خطرناک درباره چین را اصلاح کند.

  • GMT+08:00
  • /