30 ثانیه زمان برای عکاسی از مدال داران المپیک بدون ماسک
  • 2021
  • 26/07
  • 09:12:46

30 ثانیه زمان برای عکاسی از مدال داران المپیک بدون ماسک_fororder_014f5c13556c2db8130252e275176811

کمیته بین المللی المپیک روز یک شنبه 25 ژوییه/ 3 امرداد اعلام کرد، مدالداران المپیک اجازه دارند در مراسم اعطای مدال حداکثر 30 ثانیه ماسک خود را  برای گرفتن عکس بردارند.

بر اساس این مقررات جدید، پس از پایان سرود ملی قهرمانی، در حداکثر 30 ثانیه از مدال داران عکس گرفته می شود. با این حال، مدال داران همچنان باید فاصله گذاری را رعایت کنند. پس از پایان کار گرفتن عکس، کارمندان محلی پیام پوشیدن مجدد ماسک را به مدال داران اعلام می کنند.

  • GMT+08:00
  • /