چین: برنامه مرحله دوم منشاءیابی سازمان بهداشت جهانی مورد اختلال جدی سیاسی قرار گرفته است
  • 2021
  • 23/07
  • 18:51:17

چین: برنامه مرحله دوم منشاءیابی سازمان بهداشت جهانی مورد اختلال جدی سیاسی قرار گرفته است_fororder_43254365

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 23 ژوییه/ اول امرداد با اشاره به برنامه مرحله دوم منشاءیابی ارایه شده از سوی دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی گفت: این برنامه با قطع نامه هفتاد و سومین نشست سازمان و نتیجه و پیشنهادهای گزارش تحقیقات ائتلافی چین و سازمان هماهنگ نیست. چین و بسیاری کشورهای عضو سازمان متاسفانه متوجه شده اند که برنامه یاد شده مورد اختلال سیاسی جدی قرار گرفته و دور از اصول علمی، عینی و فارغ از روحیه همکاری است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: در برنامه یاد شده با نادیده گرفتن عمدی مواردی از جمله همه گیری زودتر ویروس در مناطق مختلف جهان در خارج از چین و سرایت ویروس از طریق زنجیره سرد، این سوال و تردید برای مردم مطرح شده که آیا برنامه یاد شده با تئوری نشت ویروس از آزمایشگاه که توسط معدودی از کشورها مطرح شده، ارتباط دارد؟ همچنین با توجه به عدم شفافیت در تدوین آن، این تردید برای همه ایجاد شده که آیا این برنامه نتیجه دستکاری سیاسی است.

این مقام چینی تاکید کرد: چین به عنوان نخستین کشور در دنیا که در منشاءیابی کرونا با سازمان بهداشت جهانی همکاری کرده، به این مساله بسیار اهمیت داده و ضمن ادامه تحقیقات در این زمینه در مرحله بعدی منشاءیابی در سراسر جهان همکاری خواهد کرد. 

  • GMT+08:00
  • /