کارشناس مسائل شرق آسیا: اتخاذ سیاست‌های معقول به دولت چین کمک می‌کند تا به روند پیشرفت ادامه دهد
  • 2021
  • 19/07
  • 12:37:44

آقای «اسماعیل بشری» کارشناس مسائل شرق آسیا در یادداشت کوتاهی برای بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین درباره توسعه و پیشرفت کشور چین بر این باور است رویکرد تنش زدایی در سیاست خارجی باعث شد راه برای سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی هموار شود.

کارشناس مسائل شرق آسیا: اتخاذ سیاست‌های معقول به دولت چین کمک می‌کند تا به روند پیشرفت ادامه دهد_fororder_2434

در 20 سال نخست به قدرت رسیدن حزب کمونیست در چین ایدئولوژی مارکسیستی موتور محرکه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بود. چین در بعد سیاست خارجی تلاش داشت تا «اندیشه سه جهان» مائو را گسترش دهد و از جنبش های ضداستعماری و ضدغربی به ویژه در آفریقا پشتیبانی کند. در این راستا کمک ها بلاعوض صورت می گرفت به عبارت دیگر دولت چین سیاست هایی را دنبال می کرد و در جنگ های کره و ویتنام مستقیما درگیر بود. این اقدامات چین را از توسعه گسترده اقتصادی بازداشته بود.

در دهه های 1970 و 1980 دولت چین در جهت تنش زدایی در سیاست خارجی پیش رفت و به تدریج راه را برای سرمایه گذاری خارجی از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی هموار کرد.

اتخاذ سیاست آزاد در زمینه توسعه صنعتی و تجاری در عرصه بین المللی و ادامه سیاست تک حزبی در عرصه داخلی در دهه های اخیر دولت چین را به موفقیت های زیادی در غلبه بر کاستی های دو دهه نخست به قدرت حزب کمونیست رسانده است.

دولت چین اگر بخواهد در کنار رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل شدن به یک قطب عمده صنعتی در بعد سیاسی و نظامی به هماوردی و درگیری با دیگر قطب ها دست بزند مسلما با چالش های پرهزینه ای روبرو خواهد شد که می تواند آینده اقتصادی این کشور را به مخاطره اندازد و در عین حال زمینه را برای فعالیت های تفرقه برانگیز در درون چین هموار نماید.

مسلما رقبای سیاسی و اقتصادی چین اگر خطر این کشور را برای خود بیش از حد تصور کنند هم در بعد داخلی دخالت خواهند کرد و هم در عرصه بین المللی دست به فعالیت هایی خواهند زد تا از ادامه شکوفایی اقتصادی چین بکاهند. بنابر این اتخاذ سیاست های معقول می تواند هم به دولت چین و درعین حال حزب کمونیست کمک کند تا به روند موجود تا حدامکان ادامه دهد.

 

  • GMT+08:00
  • /