نگاهی به نقش «دام های نظرسنجی» رسانه های غربی در تامین منافع سیاسی آمریکا
  • 2021
  • 19/07
  • 21:08:01

نگاهی به نقش «دام های نظرسنجی» رسانه های غربی در تامین منافع سیاسی آمریکا_fororder_2024950173

«بلومبرگ» به عنوان یک رسانه معروف آمریکایی همراه با مرکز تحقیقاتی «پیو» که یک آژانس نظرسنجی مشهور است، اخیرا اقدام به انتشار نتایج دو نظرسنجی خود کرده اند؛ بلومبرگ در نظرسنجی خود اینطور نتیجه گیری کرده است که آمریکا بهترین کشور جهان در مقابله با اپیدمی کرونا محسوب می شود. این در حالیست که مرکز تحقیقاتی پیو نیز در نظرسنجی اخیر خود گزارش داده که نگاه ها به تصویر و وجهه چین در عرصه بین الملل همچنان منفی است و میزان اعتبار بین المللی آمریکا افزایش داشته است.

جای تعجبی ندارد که نتایج این دو نظرسنجی با تمسخر افکار عمومی در جهان مواجه شده است.

بلومبرگ که به عنوان بزرگ ترین شرکت اطلاعات مالی جهان شناخته می شود،‌ با لاف زنی مدعی است که گزارش هایش منصفانه و به دور از تعصب و بی طرفانه است و این در حالیست که مرکز تحقیقاتی پیو یک سازمان با گرایش های خاص و مبتنی بر رویکردی غرض ورزانه و متعصبانه است؛ نتایج تازه ترین نظرسنجی های منتشر شده توسط بلومبرگ و پیو تا حد بسیار زیادی اعتبار آنها را زیر سؤال برده است و این روند به جهان یادآوری می کند که باید مراقب دام های نظرسنجی غربی ها باشند.

نگاهی بیندازیم به چگونگی دام افکنی بلومبرگ و پیو!

بلومبرگ آمریکا را در جایگاه برتر و نخست جهان در نبرد علیه اپیدمی کرونا قرار داده است آن هم از طریق اصلاح قوانین امتیازدهی خود به عملکرد ضد کرونایی واشنگتن؛ نتیجه اینکه این پایگاه خبری باعث به راه افتادن انتقادات گسترده ای از خود در سراسر جهان و نهایتا متهم به عدم رعایت چارچوب و حد و مرز، بی شرمی و ... شد.

مرکز تحقیقاتی پیو نیز مشغول خود فریبی است؛ برای مثال، این مرکز اخیرا نتایج یک نظرسنجی درباره اعتبار و وجهه بین المللی چین میان صرفا 17 اقتصاد پیشرفته دنیا را منتشر کرده و در این نتیجه گیری مدعی شده است که اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان بر این باورند که نگاه ها به چین در جهان همچنان نگاهی منفی است.

سؤال اینجاست که چرا مرکز تحقیقاتی پیو دیدگاه تعداد زیادی از آسیایی تبارها، آفریقایی ها و کشورهای آمریکای لاتین را درباره وجهه بین المللی چین جویا نمی شود و در شرایطی که سازمان ملل بیش از 190 کشور عضو دارد، سؤال اینجاست که چرا صرفا 17 کشور و منطقه در نظرسنجی پیو به عنوان نمایندگان جامعه بین الملل معرفی می شوند؟

با نگاهی عمیق تر می توان به این درک رسید که بلومبرگ و پیو از طرفی از افکار عمومی به عنوان ابزاری جهت حقه بازی های خود علیه پکن و انتشار برداشت برخی رسانه ها و نهادهای غربی از چین و به تصویر کشیدن ارزش های غرب سوء استفاده می کنند و در عین حال روابط مخفی خود با دولت آمریکا را بیش از پیش عیان می سازند.

پیو را در نظر بگیرید. بسیاری از نظرسنجی های این مرکز تحقیقاتی در ارتباط با چین همزمان با تغییر اوضاع بین المللی صورت گرفته است؛ برای مثال، در طول دوره ریاست اوباما، آمریکا استراتژی بازگشت به سمت منطقه آسیا – اقیانوسیه را اجرایی کرد. در آن زمان بود که مرکز تحقیقاتی پیو نیز دستور کار خود را روی موضوع روابط چین با کشورهای همسایه تنظیم کرد.

امروزه نیز که بازی های استراتژیک بین چین و آمریکا شدت پیدا کرده است، نظرسنجی ها و تحقیقات پیو در ارتباط با چین و آمریکا به موقع منتشر می شوند چرا که هدف پیو چیزی جز تصویر کشیدن حق اظهار نظر، زیبا سازی وجهه آمریکا در دنیا و بی اعتبار کردن تصویر چین و خدمت به تامین منافع سیاسی آمریکا نیست.

بلومبرگ و پیو و سایر رسانه ها و نهادهای غربی اگرچه در پوشش نهادهای مستقل و حرفه ای وارد میدان شده اند اما حقیقتا بخشی از جنگ افکار عمومی به راه افتاده توسط آمریکا علیه چین محسوب می شوند که از ترفندهای مختلف برای حفظ به اصطلاح نظم آمریکایی استفاده می کنند.

نظم آمریکایی چیست؟

نظم آمریکایی همان چیزی است که عمو سام به جهان گفت؛ عمو سام گفت: «آن کاری که من انجام می دهم، انجام ندهید، بلکه کاری را که از شما می خواهم انجام دهید.»

 

 

 

  • GMT+08:00
  • /