مخالفت 48 کشور جهان با سیاسی کردن منشاء یابی کرونا
  • 2021
  • 16/07
  • 09:22:13

نمایندگان دایمی 48 کشور در ژنو روز پنج شنبه 15 ژوییه/ 24 تیر با ارسال نامه ای به تدرس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی بر حمایت کشورهایشان از منشاء یابی کووید-19 در سراسر جهان و مخالفت با سیاسی کردن این مساله تاکید کردند.

مخالفت 48 کشور جهان با سیاسی کردن منشاء یابی کرونا_fororder_324243

در این نامه آمده است: ویروس دشمن مشترک بشر است و درصورت همبستگی و همکاری جامعه جهانی، غلبه بر ویروس میسر است. تحقیقات و همکاری ها در منشاءیابی بخشی مهم از مبارزه بشر با ویروس به شمار می آید و این مساله نباید سیاسی شود.

این کشورها همچنین از گزارش منتشر شده سازمان بهداشت جهانی درباره تحقیقات منشاءیابی کرونا که توسط کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و چین انجام شد، استقبال و از تلاش سخت کارشناسان و پژوهشگران تیم ائتلافی سازمان و چین قدردانی کردند. 

نمایندگان 48 کشور در نامه یاد شده همچنین خواستار همکاری دبیرخانه سازمان بهداشت جهانی با اعضای سازمان در منشاء یابی و جلوگیری از اختلال عوامل سیاسی در این زمینه با در پیش گرفتن تدابیر موثر شدند. 

  • GMT+08:00
  • /