ظرفیت تولید واکسن کرونا در چین به 5 میلیارد دوز رسید
  • 2021
  • 16/07
  • 14:51:45

ظرفیت تولید واکسن کرونا در چین به 5 میلیارد دوز رسید_fororder_24134123

مهندس ارشد و سخنگوی وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین روز جمعه 16 ژوییه/ 25 تیر در نشست خبری از ارتقای ظرفیت تولید واکسن کرونا به 5 میلیارد دوز و انجام تزریق 1 میلیارد و 400 میلیون دوز واکسن در کشور تا ماه ژوییه خبر داد.

تیان یو لونگ همچنین اعلام کرد: تا کنون چین 570 میلیون دوز واکسن به دیگر کشورها عرضه کرده و میزان تولید و عرصه چین در این زمینه به طور مستمر و سریع افزایش یافته است و به طور مطلوب پاسخگوی تقاضای داخلی بوده و به مبارزه جهانی با همه گیری کرونا کمک کرده است.

این مقام چینی در بخشی دیگر از سخنان خود همچنین اظهار داشت: وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین در اقدام بعدی ضمن همکاری با نهادهای دیگر در راهنمایی و تضمین امنیت تولید واکسن و با در نظر گرفتن تقاضای داخلی و خارجی به گسترش همکاری بین المللی در تولید واکسن پرداخته و خدمات جامع برای مبارزه جهانی با همه گیری کرونا ارایه خواهد داد. 

  • GMT+08:00
  • /