تشریح موضع چین درباره تحولات افغانستان توسط وزیر خارجه چین
  • 2021
  • 14/07
  • 10:39:37

تشریح موضع چین درباره تحولات افغانستان توسط وزیر خارجه چین_fororder_536

وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین همراه با همتای قرقیزی خود در دوشنبه با خبرنگاران دیدار کرد.

وزیر خارجه چین با اشاره به تلاش بسیار دولت افغانستان برای حفظ وحدت، ثبات اجتماعی و بهبود زندگی مردم افغانستان تاکید کرد که طالبان به عنوان نیروی مهم نظامی افغانستان باید مسوولیت خود برای کشور و ملت را شناخته و قاطعانه ارتباطاتش با نیروهای تروریستی را قطع کند و با مسوولیت پذیری به جریان اصلی سیاسی افغانستان بازگردد.

وزیر خارجه چین در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به حمایت کشورش از اصل "حاکمیت افغانستان و هدایت توسط مردم افغانستان" و ایجاد ساختار سیاسی مورد حمایت مردم افغانستان گفت: چین به عنوان کشور همسایه همواره به حق حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته و به طور همه جانبه بر سیاست دوستانه با مردم آن کشور و اصل عدم دخالت در امور داخلی پایبند بوده است. پکن بر این باور است که طرف ها و اقوام مختلف افغانستان برای حل مسایل و مدیریت مطلوب کشور خود دارای خرد و توانایی هستند.

وزیر خارجه چین همچنین بر سه نکته مهم از جمله؛ جلوگیری از بروز جنگ داخلی همه جانبه، ازسرگیری هرچه سریع تر مذاکرات داخلی و جلوگیری از گسترش نفوذ نیروهای تروریستی در افغانستان تاکید کرد.

  • GMT+08:00
  • /