بناهای یادبود حامیان نژادپرستی و برده داری در «ویرجینیا» برچیده شدند
  • 2021
  • 12/07
  • 20:08:22

کارگران «شارلوتزویل» شهر جنوبی آمریکا در ایالت «ویرجینیا» روز شنبه 10 جولای برابر با 19 تیرماه، مجسمه های بحث برانگیز و جنجالی مربوط به حامیان برده داری در جنگ داخلی را به پائین کشیدند.

بناهای یادبود حامیان نژادپرستی و برده داری در «ویرجینیا» برچیده شدند_fororder_45222

بناهای یادبود مربوط به ژنرال هایی از جمله «رابرت ای لی» (Robert E. Lee ) و «توماس استون وال جکسون» (Thomas "Stonewall" Jackson) از جمله صدها یادبود کنفدراسیون آمریکا هستند که در حال حاضر به عنوان نماد نژادپرستی محسوب می شوند حتی اگر حامیان این بناهای یادبود مدعی باشند که این بناها یک میراث تاریخی است.

بناهای یادبود حامیان نژادپرستی و برده داری در «ویرجینیا» برچیده شدند_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0710%2Fad27bfd4p00qw18j5009ud000mr00f4p.png&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

کارگران شهر ویرجینیا با استفاده از یک جرثقبل این بناهای نماد نژادپرستی را از جای خود پائین کشیدند و جمعیت نیز مشغول تماشا و تشویق بودند.

هیچ خشونتی در این رویداد گزارش نشده است.

«نیکویا واکر» شهردار «شارلوتزویل» که یک آمریکایی آفریقایی تبار است، در گفتگو با خبرنگاران قبل از برداشته شدن این بناهای یادبود گفت که پائین کشیدن این مجسمه ها گامی است که به شارلوتزویل، ویرجینیا و آمریکا کمک می کند تا یک گام به تحقق هدف مقابله با گناه تمایل به نابودی افراد سیاه پوست جهت رسیدن به منافع سیاسی نزدیک تر شوند.

این خبر در شرایطی منتشر می شود که مجلس نمایندگان آمریکا اخیرا قانونی را مصوب کرده است که بر اساس آن، مجسمه ها و تندیس های موجود در ساختمان کنگره که نماد ادای احترام به شخصیت های تاریخی با میراث دفاع از برده داری است و از جمله کسانی که به کنفدراسیون خدمت کردند، برچیده خواهند شد؛ این قانون با 285 رای موافق در برابر 120 رای منفی تصویب شده است.

 

  • GMT+08:00
  • /