رسانه کره جنوبی: ذهنیت بیمارگونه آمریکا در قبال چین، یک اشتباه بزرگ استراتژیک است
  • 2021
  • 11/07
  • 14:38:35

یادداشت منتشر شده اخیر در روزنامه «کره تایمز»، تلاش آمریکا برای تهدید سازی چین را زیر سؤال برده و نوشته چنین رویکردی از سوی واشنگتن در قبال پکن یک اشتباه بزرگ استراتژیک است.

رسانه کره جنوبی: ذهنیت بیمارگونه آمریکا در قبال چین، یک اشتباه بزرگ استراتژیک است_fororder_234324

«تام پلیت» نویسنده این یادداشت و استاد دانشگاه «لویولا مری مونت» کالیفرنیا در این رابطه نوشته است: «آیا عملا هر گونه ادعای چین در دریای جنوبی چین فاقد اعتبار است؟ آیا همیشه این چین است که اشتباه می کند؟»

در ادامه این یادداشت با اشاره به اینکه آمریکا دیدگاه درستی به پکن ندارد، آمده است که ذهنیت بیمارگونه آمریکا نسبت به چین که کشور و تمدنی تاریخی و سزاوار احترام است، احتمالا به یک اشتباه بزرگ استراتژیک تبدیل خواهد شد.

بر اساس آنچه در ادامه این یادداشت آمده است، غرب که به نظر می رسد نمی تواند مکانیسم های مقابله ای معقولی را طراحی کند، بدون توجه کافی به تاریخ، بیشتر شبیه یک کابوی رفتار می کند و بدنبال این است که به هر آن چیزی که می تواند به کمک آن پکن را بد جلوه دهد، چنگ بزند در حالیکه این احتمال وجود دارد که آمریکا با این ایدئولوژی و حسابگری های کوته نظرانه، جایگاه خود در آسیا و همچنین چین را از دست بدهد.

  • GMT+08:00
  • /