نسل بازمانده از کشتار تولسا: تبعیض نژادی به نفع سفید پوستان همچنان در آمریکا برقرار است
  • 2021
  • 08/07
  • 18:22:53

اخیرا گزارش هایی در ارتباط با کشف مقبره های ناشناس مربوط به کودکان بومی یا بقایای آنها در کانادا گزارش شده که باعث خشم داخلی و به آتش کشیدن 20 کلیسا شده است. با این حال باید به این نکته توجه کرد که این نژادپرستی فقط در کانادا اتفاق نیفتاده است بلکه در آمریکا نیز بومیان آمریکای شمالی سرنوشت مشابهی داشته اند. در این دو کشور در اواخر قرن 19 و کل قرن 20، بومیان به مدارس شبانه روزی منتقل می شدند تا در آنجا از فرهنگ اولیه خود جدا شوند و فرهنگ غربی به آنها تحمیل گردد. این در حالیست که بسیاری از کودکان در این مدارس جان خود را به دلیل آزارها و شکنجه های وارد شده بر آنها، از دست داده اند.

نسل بازمانده از کشتار تولسا: تبعیض نژادی به نفع سفید پوستان همچنان در آمریکا برقرار است_fororder_src=http___p0.itc.cn_q_70_images03_20210601_c22434f17e5a462195d4069372b924fa.jpeg&refer=http___p0.itc

اینطور می توان گفت که روند شکل گیری آمریکا و کانادا همزمان با تصرف زمین و تجاوز به حقوق و جان بومیان قاره آمریکای شمالی و روند توسعه این دو کشور نیز همگام با آزار اقلیت های قومی دیگر یعنی آفریقایی تبارهای آمریکایی شمالی بوده و اخیرا نیز مدارک و مستندات جدیدی در تائید وجود این تاریخ تاریک در آمریکا و کانادا بدست آمده است. بر اساس گزارش منتشر شده در نشریه «هیل» چاپ کنگره آمریکا، از یک ساختمان 200 ساله در ایالت مریلند، تقریبا 2 هزار سند تاریخی پیدا شده که در آنها به جزئیات وحشتناک خرید و فروش و آزار آفریقایی تبارها به عنوان برده اشاره شده است.

در یکی از این اسناد،‌ ماجرای فروش یک دختر 13 ساله آفریقایی تبار به عنوان ثبت شده است؛ در دو سند دیگر که در واقع اطلاعیه مربوط به تعقیب برده های فراری هستند، به خوبی دیده می شود که برای کشف و انتقال برده به صاحبش، پاداش نیز در نظر گرفته شده است.

با نگاهی به این اسناد می توان از سرنوشت تلخ آفریقایی تبارهای آمریکا در جریان کشتار و حمله نژادی تولسا نیز آگاه شد.

نسل بازمانده از کشتار تولسا: تبعیض نژادی به نفع سفید پوستان همچنان در آمریکا برقرار است_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0602%2Ff2a8600bj00qu2mm50069c000xc00n9m&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

در سال 1901، در جنوب تولسا نفت کشف شد و برخی از آفریقایی تبارهای آمریکا از طریق استخراج نفت و صنایع وابسته به آن به ثروت رسیدند که این روند باعث خشم و حسادت سفید پوستان گشت تا اینکه در تاریخ 30 ماه مه سال 1921 میلادی، سفید پوستان با به راه انداختن خبر مبهم تجاوز یک فرد سیاهپوست به یک زن سفید پوست،‌ قتل عام وحشیانه سیاهپوست ها را آغاز کردند.

سفیدپوست ها در این کشتار حتی از هواپیما نیز استفاده کردند. در نتیجه، بیش از 36 بلوک و بیش از 1200 خانه در این حملات ویران شد و بیش از 300 سیاهپوست کشته شدند.

شاید برخی بر این باور باشند که تمامی این ها رویدادهایی تاریخی هستند و دیگر مربوط به زمان حال نمی شوند اما این سؤال به وجود می آید که در حال حاضر سیاهپوستان آمریکایی چه سرنوشتی دارند؟!

در پاسخ به این سؤال باید گفت که متاسفانه با توجه به انتشار اخباری از جمله قتل مردی سیاهپوست به نام «جورج فلوید» به دست یک افسر سفید پوست پلیس آمریکا می توان به خوبی به این نتیجه رسید که سرنوشت سیاهپوستان در آمریکا هنوز هم تغییر چندانی نکرده و نگاه و برخورد تبعیض آمیز کل جامعه آمریکا نسبت به سیاهپوستان همچنان به قوت خود باقیست.

آمریکا همچنان جامعه ای با محوریت سفید پوستان محسوب می شود و این همان چیزی است که فرزند یکی از بازماندگان کشتار نژادی تولسا نیز آن را تائید کرده و گفته است: «من از کشتار تولسا چندان تعجبی نمی کنم چرا که این دولت امروزه نیز دولت سفیدپوستان است و یک سیستم تعریف شده با نقش محوری سفیدپوستان قلمداد می شود. من به نظام آمریکا اعتماد ندارم چرا که این نظام برای ما تاسیس نشده و قوانین این کشور صرفا به نفع سفیدپوستان است. این همان فرهنگ آمریکایی است!»

 

  • GMT+08:00
  • /