چین و اروپا باید بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک میان خود را پیگیری کنند
  • 2021
  • 06/07
  • 21:30:24

چین و اروپا باید بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک میان خود را پیگیری کنند_fororder_rp

شی جین پینگ رئیس جمهور چین 5 ژوئیه/ 14 تیر گفت و گویی ویدیویی با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان برگزار کرد. این دومین گفت و گوی ویدیویی میان سه طرف در سه ماه اخیر بود. از این رو می توان دریافت که این طرف ها برای تقویت گفت و گو و همکاری اهیمت می دهند.

شی جین پینگ در این دیدار ویدیویی گفت: «چین و اروپا بر اساس اصل احترام متقابل و کنار گذاشتن اختلافات و حفظ اشتراکات همکاری خود را آغاز و روابط راهبردی ایجاد کرده اند، می توان گفت این نوع روابط راهبردی از بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک دو طرف است.»

همچنین، این گفتار شی جین پینگ جهت پیشرفت روابط چین– اروپا را مشخص کرده است.

شی در این راستا همچنین پیشنهاداتی مطرح کرد که عبارتند از: پایبندی به درک صحیح از طرف مقابل، گسترش همکاری برد- برد، حفظ چند جانبه گرایی واقعی و ایجاد یک رابطه پایدار و متعادل بین دو طرف.

این پیشنهادات علاوه بر این که نتیجه بندی ارزشمند از تاریخچه روابط دو طرف است بلکه نیز تامل عمیق چین درباره روابط خود با توجه به تحولات کنونی جهان را مشخص و راهی برای برخورد منطقی به اختلافات میان دو طرف را ارایه داده است.

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان درباره پیشنهادات فوق شی جین پینگ گفت: «اروپا و چین اتفاق نظرهای زیادی دارند و زمینه های زیادی برای همکاری آن ها وجود دارد. آن ها باید به یکدیگر احترام بگذارند و از طریق تقویت گفت و گو اختلافات خود را کاهش دهند.

صدراعظم آلمان با اشاره به ضرورت برگزاری هرچه زودتر بیست و سومین نشست رهبران اتحادیه اروپا و چین گفت امیدواریم توافق نامه سرمایه گذاری دو طرف در اسرع وقت تصویب شود.

امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز در این دیدار ویدیویی گفت: فرانسه نیز از توافق نامه یادشده حمایت می کند و مایل است تا ارتباطات و هماهنگی با چین را در مورد موضوعاتی مانند تغییرات اقلیمی تقویت کند.

می توان گفت اظهارات رهبران آلمان و فرانسه صدای منطقی و عملی در داخل اتحادیه اروپا را می رساند.

چین انتظار دارد که یک اروپایی که خودکفایی راهبردی را دنبال می کند بتواند ضمن پیگیری بزرگ ترین مقسوم علیه مشترک میان دو طرف، بر همکاری ها متمرکز شده و اختلافات خود را با روش هایی مناسب برطرف کنند.

 

  • GMT+08:00
  • /