اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره افترا زدن آمریکا به چین
  • 2021
  • 05/07
  • 20:47:22

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 5 ژوییه در پاسخ به اظهارات ایالات متحده و انگلیس مبنی بر تلاش چین برای دستکاری در سازمان های بین المللی گفت که اظهارات شخصیت های مربوط آمریکا و انگلستان کاملا افترا است.

اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین درباره افترا زدن آمریکا به چین_fororder_W020210222722315164801

وانگ ون بین در نشست خبری خود تاکید کرد که "چین از چند جانبه گرایی واقعی قاطعانه حفاظت می کند و آن را اجرایی می سازد.  چند جانبه گرایی که چین از آن پشتیبانی می کند، همکاری برد- برد است، نه یک مسابقه؛ این انصاف و عدالت است، نه هژمونی. این تمرکز بر عمل است، نه ادعای بی اساس؛ این  احترام به تفاوت هاست، نه سلطه طلبی. جامعه جهانی کسی را که به دنبال هژمونی و یک جانبه گرایی در جهان باشد و از هژمونی مالی برای سرکوب سایر کشورها استفاده کند، یک نظر مشترک دارد. "

وانگ ون بین توضیح داد که چین به عنوان یک عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل و دومین عضو در پرداخت بودجه در این سازمان  به طور فعال در کار های سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل شرکت می کند. تعداد زیادی از چینی ها در سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل مشغول به کار هستند و برخی پست های مهمی در سازمان های بین المللی دارند. عملکرد آن ها نیز مورد تایید طرفین قرار گرفته است. چین همراه کشورهای درحال رشد، ضمن ادامه مشارکت در کارهای سازمان ملل، برای پیشبرد همکاری های بین المللی و چند جانبه گرایی واقعی سهم خود را ادا می کند.

  • GMT+08:00
  • /