راه اندازی گذرنامه دیجیتالی کرونا در اتحادیه اروپا
  • 2021
  • 02/07
  • 14:32:30

گذرنامه دیجیتالی کرونا از روز اول ژوییه/ 10 تیر با هدف سهولت سفر و احیای اقتصادی منطقه اتحادیه اروپا مورد استفاده رسمی قرار گرفت.

سه نوع گذرنامه دیجیتالی کرونا در اتحادیه اروپا وجود دارد: گواهی نامه واکسیناسیون با واکسن های کرونا تاییدی اتحادیه اروپا، گواهی نامه تست با نتیجه منفی اسید نوکلئیک و گواهی نامه درمان یافته پس از آلودگی به ویروس کرونا. این گواهی نامه ها به صورت کیوآر کد تلفن همراه صادر می شود و نیز می توان آن را دانلود کرده و روی کاغذ چاپ کرد.

راه اندازی گذرنامه دیجیتالی کرونا در اتحادیه اروپا_fororder_u=1640147850,1660209638&fm=26&gp=0

این گواهی نامه ها توسط دولت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر می شود و توسط کشورهای شرکت کننده در سیستم مورد شناسایی قرار می گیرد.

در صورت لزوم، کشورها در اصل نمی توانند محدودیت های اضافی برای سفرهای دارندگان این گواهی نامه ها ایجاد کنند. اداره مدیریت دارویی اروپا تاکنون 4 واکسن کرونا از جمله فایزر، مدرنا، آسترازنکا و جانسون را تایید کرده است.

فون درلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز پنج شنبه گفت که این اقدام حفاظت از سلامت مردم را در جایگاه اول قرار می دهد و این نشانگر باز بودن و ایمنی اروپا است.

  • GMT+08:00
  • /