عملی شدن تعهد حزب کمونیست چین برای ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر در چین
  • 2021
  • 01/07
  • 20:41:30

"ما به اولین هدف تلاش های صد ساله خود برای ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر رسیدیم. مردم چین اکنون در تلاش برای تحقق دومین هدف صد ساله خود و ایجاد یک کشور سوسیالیستی مدرن و قدرتمند هستند." 

عملی شدن تعهد حزب کمونیست چین برای ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر در چین_fororder_1127614524_16251034744441n

این سخنان در مراسم گرامیداشت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین در روز 10 تیر (1 ژوئیه) توسط شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و به نمایندگی از حزب و مردم بیان شد.

با مروری بر صد سال گذشته، هیچ حزب سیاسی را در جهان نمی توان یافت که همانند حزب کمونیست چین در برابر چنین حجم عظیمی از دشواریها و آزمون های سخت، تا این اندازه برای مردم و کشور خود فداکاری کرده باشد. مردم همواره می پرسند که حزب کمونیست چین چگونه با پشت سر گذاشتن این حجم از مشکلات و موانع توانسته یکی پس از دیگری بر تمام آنها پیروز شود؟  رهبر چین در سخنرانی خود در مراسم گرامیداشت صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست با ارائه یک جمع بندی از روحیه حزب کمونیست چین تحت عنوان "روحیه زمان تاسیس حزب " به این پرسش جهانی پاسخ داد. به گفته او روحیه حزب یعنی: پایبندی بر حقیقت و آرمان‌ها، اجرای خواسته‌های اصلی، برعهده گرفتن مأموریت، نترسیدن از فداکاری، مبارزه قهرمانانه، وفاداری به حزب و  تحقق انتظارات مردم.

عملی شدن تعهد حزب کمونیست چین برای ایجاد جامعه ای با رفاه نسبی از هر نظر در چین_fororder_微信图片_20210701190039

حزب کمونیست چین با تشویق همان روحیه زمان تاسیس حزب و در رأس مردم چین توانست استقلال را برای چین به ارمغان بیاورد. این حزب با تأسیس چین جدید و برگزیدن یک نظام سوسیالیستی بنیادین برای کشور، روند توسعه سوسیالیستی را تحقق بخشیده و از زمان اجرای سیاست صلاحات و درهای باز و مدرنیزاسیون سوسیالیستی تا پایبندی و تکمیل نظام سوسیالیستی با ویژگی چین  در عصر جدید، برای مدرن کردن سازوکار حکومت بر کشور و توانایی های حکومت تلاش کرده است. این حزب که در زمان تأسیس خود تنها 58 عضو داشت اکنون به  بزرگترین حزب جهان تبدیل شده و بیش از 95 میلیون عضو دارد. حزب کمونیست چین با پایبندی بر اجرای رسالت اصلی خود یعنی " تلاش برای خوشبختی مردم و کوشش در جهت رستاخیز ملت"، همچنان در مسیر بازگشت ناپذیر رستاخیز ملت چین به پیش می رود.

"در مسیر رسیدن به ثروت مشترک ، هیچ کس را نمی توان جا گذاشت." بسیاری از احزاب و سیاستمدارن خارجی در پیام های خود برای تبریک صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین اظهار داشتند که "حزب کمونیست چین در یک مسیرغیرعادی و با پشت سر گذاشتن آزمون ها و دشواری های بسیار همراه با مردم  چین به پیش رفته است" مردم خواهند دید که حزب کمونیست در آینده نیز همانند گذشته با اتحاد مردم چین به تلاش برای ایجاد یک زندگی بهتر برای مردم، خلق معجزه های بیشتر در مسیر توسعه و رقم زدن توسعه نوین چین همچنان به ایفای نقش خود در ایجاد فرصت های جدید برای جهان ادامه خواهد داد.

  • GMT+08:00
  • /