دیدار شی جین پینگ با دبیران برجسته کمیته های حزب کمونیست شهرستان ها
  • 2021
  • 30/06
  • 11:50:56

در حاشیه صدمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست چین، شی جین پینگ، دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین پیش از ظهر 29 ژوئن در پکن دیداری صمیمانه با دبیران برجسته کمیته های حزب کمونیست شهرستان ها داشت.

شی جین پینگ ضمن این که دبیران را مورد تحسین قرار داد، با آن ها عکس دست جمعی گرفت.

دیدار شی جین پینگ با دبیران برجسته کمیته های حزب کمونیست شهرستان ها_fororder_1127610054_16249819454311n

دیدار شی جین پینگ با دبیران برجسته کمیته های حزب کمونیست شهرستان ها_fororder_1127610054_16249822369131n

به منظور اجرای کامل اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی چینی در عصر جدید، انتخاب نمونه های برجسته و تشویق اعضای حزب و کادر برای تلاش در عصر و مسیر جدید، با تصویب کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، نهاد سازماندهی کمیته مرکزی حزب تصمیم گرفت که  103 رفیق موفق در پست های خود به عنوان دبیر کمیته حزب (شهر، شهرستان، منطقه) را به عنوان دبیران برجسته کمیته های حزب شهرستان انتخاب کند.

  • GMT+08:00
  • /