دیدار ویدیویی رهبران چین و روسیه
  • 2021
  • 29/06
  • 15:41:03

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین روز 28 ژوئن با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار ویدیویی برگزار کرد. رهبران دو کشور با اعلام انتشار بیانیه مشترک، به طور رسمی درباره تمدید "پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری چین و روسیه" تصمیم گیری کردند. با تشدید همه گیری کرونا در سراسر جهان، تمدید این پیمان نه تنها شاهدی بر نیروی قوی روابط مشارکت راهبردی همه جانبه چین و روسیه در عصر جدید است، بلکه انرژی مثبت برای حفظ امنیت و ثبات جهان تزریق کرده است.

دیدار ویدیویی رهبران چین و روسیه_fororder_258892987

گفت وگوی سران چین و روسیه و بیانیه مشترک دو طرف به طور آشکار مخالفت آن ها را با سلطه طلبی و یک جانبه گرایی ابراز کرد و حمایت قاطعانه از منافع اصلی یکدیگر را رساند. در مقایسه با غرور برخی از کشورهای غربی که سعی در تعریف قوانین بین المللی طبق قوانین خود دارند، آن چه چین و روسیه به طور مشترک از آن دفاع می کنند یک نظم بین المللی منصفانه و منطقی است و از منافع مشترک بیشتر کشورهای جهان حفاظت می کنند.

در بیانیه مشترکی که روز 28 ژوئن امضا شد، چین و روسیه موافقت کردند که تعدادی از وظایف همکاری را اجرایی کنند. از افزایش حجم تجارت دو جانبه تا افزایش همکاری های استراتژیک و جامع انرژی؛ از تقویت همکاری در زمینه نوآوری های علمی و فناوری تا پیشبرد طرح "کمربند و جاده" برای اتصال با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همکاری های چین و روسیه دارای اهداف و اقدامات بسیار است. این امر نه تنها به نفع هر دو طرف بلکه برای ارتباط جهانی نیز مفید است.

حقایق ثابت کرده است که روسیه به یک چین با شکوه و با ثبات نیاز دارد و چین هم به یک روسیه قوی و موفق نیازمند است. جهان نیز محتاج انرژی مثبت و ثبات این دو کشور بزرگ است. قابل پیش بینیست که در برهه ای که توسعه انسانی با بحران های متعددی رو به رو می شود، هرچه همکاری استراتژیک چین و روسیه نزدیک تر باشد، امنیت و ثبات جهان هم بیشتر مورد اطمینان قرار می گیرد.

  • GMT+08:00
  • /