معجزه صد ساله حزب کمونیست چین در صلح دوستی و تکریم حقوق بشر
  • 2021
  • 27/06
  • 15:07:38

ایده آل والای انسانی این است که همه به طور کامل از حقوق بشر برخوردار باشند. حزب کمونیست چین در طول قرن گذشته روی تلاش های بسیار زیادی در زمینه حفاظت از حقوق بشر سرمایه گذاری و نقش چشمگیری در پیشرفت حقوق بشر جهانی ایفا کرده است.

معجزه صد ساله حزب کمونیست چین در صلح دوستی و تکریم حقوق بشر_fororder_FOREIGN202106261100000365877926392

دفتر اطلاع رسانی شورای دولتی چین اخیرا کتاب سفیدی با عنوان «حزب کمونیست چین و حفاظت از حقوق بشر؛ یک تلاش 100 ساله» را منتشر و به طور فراگیر به مرور چگونگی تعامل حزب کمونیست با مردم چین در لحظات خوب و بد و تبدیل سختی ها و گرفتاری ها به لحظات شکوه و سربلندی پرداخته است. در این کتاب سفید در عین حال تئوری ها و اقدامات حزب کمونیست چین در مبارزه، تکریم و حفاظت و ارتقاء حقوق بشر در طول قرن گذشته به طور جامع معرفی شده اند.

این سند به طور کامل عزم راسخ حزب کمونیست و اقدامات عملی آن در حفاظت از حقوق بشر در سطحی عالی تر، ارتقاء توسعه کلی حقوق بشر و پیشبرد اهداف حمایت از حقوق بشر را نشان می دهد.

«شی جین پینگ» رهبر چین و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست تاکید کرده است که حزب کمونیست و دولت با پیگیری یک فلسفه توسعه مردم محور، همواره منافع مردم را در اولویت قرار داده و با سختکوشی در مسیر تامین خواسته مردم برای داشتن یک زندگی بهتر و ارتقاء تکریم و حفاظت از حقوق اساسی مردم این کشور گام برداشته اند.

تاریخ 100 ساله حزب کمونیست چین تاریخی پرشکوه از تلاش برای آزادی و حفاظت از حقوق مردم و فداکاری در مسیر توسعه کامل انسانی است.

این حزب در طول عملکرد 100 ساله خود، همواره مردم را در اولویت قرار داده و اصل فراگیری حقوق بشر را در متن شرایط ملی خود به کار برده است. این حزب، حق معیشت و توسعه را حقوق اصلی و اولیه بشر تلقی می کند و بر این باور است که داشتن یک زندگی رضایت بخش، حق نهایی بشر محسوب می شود. موفقیت این حزب در الویت دهی به حقوق بشر در یک کشور سوسیالیستی بی نظیر و آشکار است.

از زمان شکل گیری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال 2012 میلادی و تحت رهبری پر قدرت کمیته مرکزی حزب کمونیست با «شی جین پینگ» در کانون آن، موفقیت قطعی این حزب در مرحله نهایی ساخت یک جامعه نسبتا مرفه از همه نظر محقق گشت و ماموریت ریشه کن سازی فقر مطلق در چین نیز به اتمام رسید.

حزب کمونیست قویا به ارتقاء توسعه کلی و هماهنگ حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همچنین حقوق سیاسی و مدنی شهروندان چینی پرداخته و حفاظت از حق معیشت و توسعه مردم را بهبودی چشمگیر بخشیده است.

می توان گفت که تاریخ 100 ساله حزب کمونیست شاهد معجزه توسعه حقوق بشر در تاریخ ملت چین بوده و در عین حال سهم عظیمی در پیشرفت جهانی حقوق بشر ایفا کرده است. این حزب به مدت 100 سال خود را وقف توسعه مسالمت آمیز و پیشرفت مشترک کرده است.

چین در موضع گیری های بین المللی خود که هدف از آنها حفاظت از صلح جهانی و پیشرفت از طریق همکاری، تضمین حقوق بشر و منافع حاصل از توسعه تعریف شده، همواره راسخ و قاطع بوده است. این کشور عضو فعال رسیدگی به موضوعات مربوط به حقوق بشر در عرصه بین المللی بوده و در حال حاضر نیز مشغول همکاری با کشورهای دنیا به منظور پرورش و ایجاد یک جامعه جهانی با آینده ای مشترک است.

حقایق موجود اثبات می کند که حزب کمونیست چین یک حزب سیاسی صلح دوست و متعهد به پیشرفت، عدالت و حقوق بشر در جهان است.

تاسیس چین جدید و پیشرفت این کشور در حفاظت از حقوق بشر بدون حزب کمونیست امکان پذیر نبوده است و در این بین، رهبری حزب کمونیست چین اصلی ترین ضمانت شکل گیری هر گونه پیشرفت و حفاظت بهتر از حقوق بشر در این کشور محسوب می شود.

این حزب بعد از 100 سال توسعه چشمگیر و باشکوه، همچنان آرمان اصلی خود را حفظ کرده است؛ مادامی که این حزب رویکرد مردم محور خود در مسیر توسعه را حفظ و مسیر توسعه حقوق بشر با خصوصیات چینی را دنبال کند، تمام حقوق مردم این کشور در سطحی بالاتر تحت حفاظت قرار خواهد گرفت و چین نقشی به مراتب عظیم تر در حفاظت از حقوق بشر در جهان ایفا خواهد کرد.

 

  • GMT+08:00
  • /