معجزه حقوق بشری حزب کمونیست چین
  • 2021
  • 25/06
  • 12:12:50

دولت چین روز پنج شنبه 3 تیر (24 ژوئن) کتاب سفید "واقعیت عظیم حزب کمونیست چین برای احترام و حمایت از حقوق بشر" را منتشر کرد. از طریق این کتاب سفید، محافل خارجی نه تنها با عزم راسخ و تلاش حزب کمونیست چین برای پیشبرد توسعه امور حقوق بشر چین در صد سال گذشته آشنا می‌شوند بلکه عمیقا درک می کنند که حزب حاکم چین تضمین کننده اصلی پیشرفت مستمر حقوق بشر در چین به شمار می رود.

معجزه حقوق بشری حزب کمونیست چین_fororder_微信图片_20210625120243

با نگاهی به کشورهای مختلف جهان متوجه می شویم که تعداد کمی از احزاب حاکم وجود دارند که حفظ و توسعه حقوق بشر را در اولویت اداره و مدیریت کشور قرار دهند. "احترام به  حقوق بشر و پشتیبانی از آن" نه تنها در منشور اصلی حزب کمونیست چین نوشته شده بلکه در قانون اساسی چین نیز گنجانده شده و به یک اصل مهم برای مدیریت کشور تبدیل شده است.

در چین، "حقوق بشر" به هیچ وجه یک اصطلاح سیاسی انتزاعی نیست بلکه یک واقعیتی است که تمام شهروندان می توانند آن را حس کنند.

برای مثال، از سال 2012 تا پایان سال 2020 ، تحت رهبری حزب کمونیست، 98 میلیون و 990 هزار نفر از جمعیت فقیر روستایی چین در زمان برنامه ریزی شده از فقر رها  شدند که یک معجزه حقوق بشری در جهان به شمار می‌رود.

معجزه حقوق بشری حزب کمونیست چین_fororder_微信图片_20210625120251

در مقابله با همه گیری کرونا حزب کمونیست چین همواره بر اولویت دادن به مردم و جان انسان ها پایبند بود و بزرگترین عملیات پشتیبانی پزشکی از زمان تاسیس جمهوری خلق چین را انجام داد و با تمام نیرو و بدون در نظر گرفتن هزینه ها، برای حفظ جان بیماران تلاش کرد و حق زندگی و سلامت مردم را در بزرگترین سطح تامین کرد.

تلاش های متوالی حزب کمونیست چین مورد تقدیر گسترده جامعه جهانی نیز قرار گرفته و در این کتاب به بسیاری از سوالات شخصیت های مختلف بین‌المللی پاسخ داده شده است؛ نظیر این پرسش که چرا حزب کمونیست چین می تواند اعتماد و حمایت صادقانه مردم چین را به دست می آورد؟

طی 100 سال گذشته، حزب کمونیست چین با اقدامات عملی خوب ثابت کرده است که یک حزب صلح طلب و به دنبال پیشرفت است و به عنوان یک حزب سیاسی به توسعه مداوم امور حقوق بشری در جهان کمک می کند.

درباره هر موضوعی تنها به حقیقت می‌توان اعتماد کرد و قدرتمندترین پاسخ به تهمت ها و سیاه نمایی های برخی از نیروهای ضدچینی در غرب، دستاوردهای چشمگیر چین در زمینه حقوق بشر به شمار می‌رود. طی 100 سال گذشته ، حزب کمونیست چین با موفقیت در مسیر توسعه حقوق بشر منطبق با شرایط ملی چین گام برداشته است و همین امر نیز نشان داده که تعریف حقوق بشر نباید تحت انحصار غرب قرار بگیرد. برای تحقق احترام به حقوق بشر، تامین حقوق بشر و توسعه حقوق بشر، باید بر اساس واقعیت هر کشور مسیر درست خود را پیدا کند. 

 
  • GMT+08:00
  • /