درک واقعی جهان از چین سوسیالیست در چه حدی است؟
  • 2021
  • 25/06
  • 15:56:36

 

وقتی از چین در رسانه های جهان و در میان افکار عمومی دنیا یاد می شود، اغلب به بزرگ ترین عنوان این کشور یعنی «یک کشور سوسیالیستی یا کمونیستی» توجه می شود و از نظر بسیاری از جهانیان اینطور به نظر می رسد که چین هیچ تفاوتی با اتحاد جماهیر شوروی، که سی سال پیش از هم فرو پاشید، ندارد.

درک واقعی جهان از چین سوسیالیست در چه حدی است؟_fororder_6563c7aec7ea48d4878be66267826d83

اما وضعیت همیشه اینطور نبوده است. هنگامی که جنبش سوسیالیستی در اوج خود بود، غرب تمایل بسیار شدیدی برای درک این جنبش داشت به طوری که در این بین، «ادگار اسنو» روزنامه نگار آمریکایی و سایر غربی ها به منظور بررسی حزب کمونیست چین از نزدیک و معرفی آن به جهان، حدود 80 سال قبل به «یان آن»، مقر وقت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، سفر و مدت زمانی طولانی در آنجا زندگی کردند.

 

در طول جنگ سرد و با وجود آنکه حصار آشکاری میان دو گروه غربی و شرقی وجود داشت نیز بسیاری از دانشمندان غربی، کتاب هایی را با موضوع حزب کمونیست چین منتشر کردند.

 

اما با این وجود، بدنبال پایان جنگ سرد بود که غرب که خود را پیروز این جنگ قلمداد می کرد، ناگهان مطالعات خود درباره حزب کمونیست چین را کاهش داد. کاهش این مطالعات باعث شده است که دنیا و به خصوص غرب نتواند تغییرات و پیشرفت های صورت گرفته در چین را به درستی درک کند که خود این امر، نتیجه دیگری به دنبال دارد و آن نتیجه این است که جمع بندی غربی ها از چین، از تئوری «فروپاشی چین» به تئوری «چین هراسی» تغییر پیدا کرد.

 

پس از پایان جنگ سرد بود که غربی ها اینطور نتیجه گیری کردند که چین نیز مانند شوروی، از هم فرو خواهد پاشید اما در این بین، پیشرفت های سریع و مداوم چین بود که غربی ها را نگران کرد.

 

جهان و مخصوصا غرب ویژگی های منحصر به فرد نظام سیاسی چین را نادید گرفته اند. باید گفت همه این ویژگی ها از حزب کمونیست چین که حزب حاکم در این کشور محسوب می شود، سرچشمه گرفته اند.

 

چین به عنوان یک کشور سوسیالیستی، پس از انجام اصلاحات، یک نظام اقتصاد بازاری را ایجاد کرد و این درحالیست که این نظام اقتصاد بازاری، نظامی است که در حالت پیشفرض به هیچ وجه نباید در یک کشور سوسیالیستی اجرایی شود. اما با ایجاد این نظام بود که چین به یک کشور سوسیالیستی ویژه و بزرگ ترین اقتصاد جهان تبدیل شد.

 

از طرف دیگر، چین بزرگ ترین کشور تولید کننده، بزرگ ترین صادر کننده و بزرگ ترین قدرت تجارت خارجی در جهان محسوب می شود و کاملترین زنجیره صنعتی و زنجیره تامین جهان را داراست و قدرت خود را در همه زمینه ها به نمایش گذاشته است.

 

نظام سیاسی چین که به آن نظام سوسیالیستی با ویژگی های منحصر به فرد چین گفته می شود، بر اساس تجربیات کشورداری حزب کمونیست چین شکل گرفته و سازگارترین نظام برای این کشور به شمار می رود. چین با اتکا به این نظام، به بیشترین سطح توسعه دست پیدا خواهد کرد و مردم نیز از بیشترین سطح رفاهی برخوردار خواهند شد.

 

اگر جهان نتواند مزایای این سیستم چینی را درک کند، قطعا قادر نخواهد بود به درک درستی از تغییراتی که چین تجربه کرده است و همچنین درک واضحی از رضایت مردم این کشور از عملکرد حزب حاکم خود دست یابد.

  • GMT+08:00
  • /