عبور دوباره ناو آمریکایی از تنگه تایوان
  • 2021
  • 23/06
  • 10:28:28

عبور دوباره ناو آمریکایی از تنگه تایوان_fororder_359b033b5bb5c9ea91143099ce5604083bf3b358

به گزارش رسانه‌های تایوانی ناوشکن موشکی «کورتیس ویلبور» آمریکا بار دیگر از تنگه تایوان عبور کرده است.

در این گزارش تأکید شده که از زمان روی کار آمدن جو بایدن تا کنون این ناوشکن موشکی آمریکایی ششمین بار است که از تنگه تایوان عبور می کند.

پیش از این و از زمان آغاز کار دولت جو بایدن در روز 20 ژانویه، ناو جنگی آمریکایی در ماه فوریه دو بار و در ماه‌های مارس، آوریل و مه  یک بار از این تنگه عبور کرده است.

لازم به ذکر است با وجود اذعان آمریکا به این واقعیت که تایوان بخشی از سرزمین چین است و نه یک کشور مستقل، چین فعالیت ناوهای آمریکایی در تنگه تایوان را در جهت حمایت از جدایی طلبان در تایوان می‌داند.

  • GMT+08:00
  • /