خشم رئیس جمهور فیلیپین از مردم به خاطر خودداری از واکسیناسیون
  • 2021
  • 22/06
  • 11:36:09

خشم رئیس جمهور فیلیپین از مردم به خاطر خودداری از واکسیناسیون_fororder_741f17fe0d5542fa8dc7d8b955e57669

به گزارش رسانه‌های فیلیپین، تا کنون از کل جمعیت 110 میلیونی این کشور تنها 2.1 میلیون نفر واکسینه شده‌اند.

رودریگو دوترته، رییس جمهور فیلیپین روز دوشنبه 31 خرداد (21 ژوئن) در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب مردم کشورش هشدار داد: "خودتان انتخاب کنید، یا واکسینه می شوید، یا شما را به زندان می فرستم."

این سخنان رئیس جمهور فیلیپین با حرف های مقامات وزارت بهداشت این کشور در تضاد است. پیشتر مقامات وزارت بهداشت گفته بودند که با وجود توصیه دولت  به واکسیناسیون اما این امر کاملاً داوطلبانه است.

با این حال، دوترته در بخش دیگری از سخنان خود توضیح داد: از حرفم دچار سوءتفاهم نشوید. کشور ما دچار بحران است و من تنها از عمل نکردن مردم  به توصیه دولت ناراحتم.

  • GMT+08:00
  • /