یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی
  • 2021
  • 21/06
  • 10:10:07

روز یکشنبه 30 خرداد (20 ژوئن) برابر با انقلاب تابستانی است. هزاران علاقمند به یوگا در آمریکا به همین مناسبت در میدان تایمز آمریکا حرکات یوگا را با هم تمرین کردند.

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_5cc74a6d2df28d6040cfe015b65066aau5

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_e9c98dfc95a6cd7ebc823ca4dde2dd22u5

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_0a60bbb6570a69dc428a32cec972398du5

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_f41b325be1dc2aae9e0c3b770c375d63u5

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_f79d20e687372457c7fbf8cdc97c7bd5u5

یوگای هزاران آمریکایی به مناسبت انقلاب تابستانی_fororder_4e84918a8aa24cda048c0ac9455bdeeau5

 

  • GMT+08:00
  • /