راه اندازی راه آهن گینه ساخت یک شرکت چینی
  • 2021
  • 17/06
  • 10:15:16

راه اندازی راه آهن گینه ساخت یک شرکت چینی_fororder_ac4bd11373f08202ba0e3bdf8d9751e5aa641b23

خط آهن ویژه از بندر دابیلون گینه تا منطقه معدنی شنتو که توسط شرکت ساخت و ساز راه آهن چین ساخته شده است، 16 ژوئن/ 26 خرداد رسما راه اندازی شد.

آلفا کُند رئیس جمهور گینه در آیین گشایش در سخنرانی خود در بندر دابیلون کارایی ساخت این راه آهن را ارزشمند دانست و گفت انتظار دارد که این راه آهن  توسعه پروژه های معدنی در مسیر خود را بیش از پیش به جلو سوق دهد.

سون شیو شون، رییس کل طرف سرمایه گذاری این راه آهن گفت که این خط آهن نخستین خط آهن مدرن است که از سال 1970 در گینه ساخته شده است. تکمیل و بهره برداری این خط به تقویت موقعیت غالب گینه در بازار بوکسیت جهانی  کمک می کند. از این خط آهن همچنین برای انتقال سایر محصولات صنعتی و کشاورزی در آینده استفاده خواهد شد.

  • GMT+08:00
  • /