نوزدهمین گروه افسران و سربازان حفاظت صلح چین به لبنان مدال صلح سازمان ملل را دریافت کردند
  • 2021
  • 17/06
  • 10:43:18

مراسم اعطای مدال به  نوزدهمین گروه از نیروهای حافظ صلح چین به لبنان صبح روز 16 ژوئن/ 26 خرداد در اردوگاه حفاظت صلح چین واقع در جنوب لبنان برگزار شد و به هر 410 افسر و سرباز مدال حفاظت صلح سازمان ملل اعطا شد.

نوزدهمین گروه افسران و سربازان حفاظت صلح چین به لبنان مدال صلح سازمان ملل را دریافت کردند_fororder_2934349b033b5bb5dfc126c3557d7f31b600bc2b

دلکور فرمانده نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (UNIFIL)، چیان مین جیان سفیر چین در لبنان، نماینده فرمانده ارتش دولت لبنان در جنوب لبنان و نمایندگان افسران و سربازان حفاظت صلح چین در این مراسم شرکت کردند.

ساعت 10 صبح به وقت محلی، مراسم به طور رسمی آغاز شد. دلكور ابتدا به بازرسی نيروی حفاظت صلح چين پرداخت  و سپس مدال سازمان ملل را به 12 نماينده نيروی حفاظت صلح چين به لبنان اعطا كرد.

نوزدهمین گروه افسران و سربازان حفاظت صلح چین به لبنان مدال صلح سازمان ملل را دریافت کردند_fororder_b3119313b07eca80f878e1f9a28d3dd5a04483e2

فرمانده نیروی موقت سازمان ملل در لبنان در سخنرانی خود ضمن سپاس از  فداکاری صمیمانه افسران و سربازان حفاظت صلح چین، توانایی برجسته و روحیه نجیب انسان دوستانه آن ها را روحیه خوب چین و ارتش چین دانست و گفت: من قاطعانه اعتقاد دارم که همه شما همواره روحیه فداکاری و شجاعانه خود را حفظ کرده و به تلاش خود برای صلح و ثبات جنوب لبنان ادامه خواهید داد."

  • GMT+08:00
  • /