پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 12
  • 2021
  • 16/06
  • 11:12:33

بر اساس اخبار به دست آمده، چین سفینه سرنشین دار شن جوئو را در ساعت 9:22 روز 17 ژوئن به فضا پرتاب می کند و سه فضانورد را به ایستگاه فضایی می فرستد.

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 12_fororder_1127566399_16238057237981n

نیه هایی شنگ، لیو بومینگ و تانگ هونگ بو، سه فضانوردی هستند که ماموریت پرواز سرنشین دار شن جوئو را برعهده دارند.

سه فضانورد همین روز با خبرنگاران چینی و خارجی در مرکز پرتاب ماهواره جیوچوان  دیدار کردند. براساس گزارش ها، ماموریت سرنشین دار شن جوئو چهارمین ماموریت در مرحله تایید فناوری کلیدی ایستگاه فضایی چین و اولین ماموریت سرنشین دار در مرحله ایستگاه فضایی است.

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 12_fororder_1127566399_11304916671n

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 12_fororder_1127566399_11304916651n

پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جوئو 12_fororder_1127566399_11304916631n

  • GMT+08:00
  • /