برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه
  • 2021
  • 13/06
  • 09:46:30

روز شنبه 12 ژوئن 22 خرداد، مراسم گرامیداشت روز استقلال در شهر روستف روسیه برگزار شد.

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_f3d3572c11dfa9ec3b148e598472520b908fc1f6

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_8694a4c27d1ed21b8c39dd934bcc78cc50da3f7b

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_71cf3bc79f3df8dc7eae34752db3d783451028ea

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_50da81cb39dbb6fd894da949eb860e10962b37f2 (1)

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_eac4b74543a9822664a0ce7e55201c094b90ebb6

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استقلال روسیه_fororder_35a85edf8db1cb13caaa98b73bf6f34690584bfa

 

  • GMT+08:00
  • /