تشکر رییس جمهور افغانستان از چین به خاطر اهداء واکسن کرونا
  • 2021
  • 13/06
  • 09:36:40

تشکر رییس جمهور افغانستان از چین به خاطر اهداء واکسن کرونا_fororder_src=http___5b0988e595225.cdn.sohucs.com_images_20180701_5556dfd40b96439ba2bfd7f346a25683.jpeg&refer=http___5b0988e595225.cdn.sohucs

روز شنبه 12 ژوئن 22 خرداد، مراسم تحویل واکسن اهدایی چین به افغانستان با حضور رییس جمهور و وزیر بهداشت و سفیر چین در افغانستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور برگزار شد.

اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در مراسم، اهداء واکسن کرونا از سوی چین را نماد دوستی دو کشور و پشتیبانی قوی مردم چین از مردم افغانستان توصیف کرد. وی افزود که دولت افغانستان منصفانه و شفاف این واکسنها را به موقع به مردم متقاضی عرضه خواهد کرد.

اشرف غنی گفت: در شرایط ویژه کنونی، افغانستان بیش از پیش دوستی خود با چین را که همسایه بزرگش به شمار میرود، غنیمت میشمارد. وی ابراز امیدواری کرد که ضمن گفتگوی همه جانبه و گسترش صادرات به چین، همکاری اقتصادی و تجاری و تعاملات انسانی بین دو کشور تقویت یابد. وی همچنین خواستار ادامه کمک چین به افغانستان در مبارزه با کرونا و یاری به توسعه اقتصادی در آینده شد.

وانگ یو سفیر چین در افغانستان تأکید کرد که چین ضمن همبستگی و همکاری با افغانستان برای مبارزه با کرونا تا حد توان به کمک به افغانستان ادامه خواهد داد.

  • GMT+08:00
  • /