تلاش دولت چین برای تحقق سعادت و رفاه مشترک مردم
  • 2021
  • 13/06
  • 15:51:08

چندی پیش، دولت چین سندی برای ایجاد منطقه نمونه سعادت و رفاه مشترک در استان جه جیانگ در جنوب شرقی چین صادر کرد.

تلاش دولت چین برای تحقق سعادت و رفاه مشترک مردم_fororder_微信图片_20210613154948

حزب کمونیست حزب حاکم چین از سال 2012 میلادی، تحقق هدف سعادت و رفاه مشترک مردم را در جایگاه مهمی قرار داده و در این راستا تلاش وافری کرده است. به دنبال تحقق هدف ایجاد جامعه با رفاه نسبی در پایان سال گذشته، پایه محکمی جهت ایجاد سعادت و رفاه مشترک و ورود به مرحله جدید توسعه کشور بنا شده است.

در چهاردهمین برنامه توسعه پنجساله (2021 تا 2025) و نقشه توسعه چین تا سال 2035 به روشنی تدوین برنامه ایجاد سعادت و رفاه مشترک و پشتیبانی از استان جه جیانگ در این زمینه قید شده است.

آزمایش اجرای رهنمود و برنامه جدید در منطقه واجد شرایط از تجربیات موفق چین برای پیشبرد اصلاحات و درهای باز به شمار میرود.

استان جه جیانگ از استانهای توسعه یافته چین و از لحاظ وضعیت توسعه اقتصادی و اجتماعی در مقام پیشرو قرار داشته و در اجرای برنامه های بزرگ توسعه کشور نقش مهمی ایفا کرده است.

تلاش دولت چین برای تحقق سعادت و رفاه مشترک مردم_fororder_微信图片_20210613154953

هدف سعادت و رفاه مشترک برنامه بسیار بزرگ و درازمدت چین است که همه مردم از آن بهره مند خواهند شد و برای دستیابی به آن به رهبری حزب حاکم و دولت نیاز است. انتظار میرود استان جه جیانگ با حدود 60 میلیون جمعیت در جنوب شرقی چین بتواند در این راستا پیشگام بوده و در رشد و توسعه چین و بهبود زندگی مردم این کشور نقش شایسته ایفا کند.

  • GMT+08:00
  • /