پنج عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شدند
  • 2021
  • 12/06
  • 09:02:44

پنج عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب شدند_fororder_168830370

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رای‌گیری روز جمعه، پنج عضو غیر دائم شورای امنیت برای سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ را تعیین کردند.

 در انتخابات روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتخاب پنج عضو غیردائم که قرار است از ابتدای ۲۰۲۲ کارشان را به مدت ۲ سال آغاز کنند، غنا، گابن، امارات متحده عربی، آلبانی و برزیل داوطلب شده بودند.
در رای‌گیری انجام شده، غنا ۱۸۵ رای، گابن ۱۸۳ رای، امارات متحده عربی ۱۷۹رای، آلبانی ۱۷۵ رای و برزیل ۱۸۱رای را از مجموع ۱۹۳ رای به دست آوردند.
به این ترتیب، غنا، گابن، امارات متحده عربی، آلبانی و برزیل کشورهایی خواهند بود که بر کرسی شورای امنیت تکیه خواهند زد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ۱۰ عضو غیر دائم و پنج عضو دائم دارد. اعضای غیر دائم به طور یکسال در میان برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند به گونه‌ای که هر سال پنج عضو آن تغییر می‌کنند.

  • GMT+08:00
  • /