واکسیناسیون 18 هزار شرکت کننده بازی های المپیک توکیو از هفته آینده
  • 2021
  • 12/06
  • 09:35:57

واکسیناسیون 18 هزار شرکت کننده بازی های المپیک توکیو از هفته آینده_fororder_d278c02b7c99b73e33e00149cde21d4a

رییس کمیته تشکیلاتی بازی های المپیک توکیو روز جمعه 11 ژوئن/ 21 خرداد اعلام کرد، از هفته آینده واکسیناسیون 18 هزار شرکت کننده بازی های المپیک  و پارالمپیک توکیو از جمله داوران، مقامات، خبرنگاران و بیش از 70 داوطلب آغاز می شود.

وی در نشست خبری گفت: به غیر از داوران و مقامات، کارکنان دهکده المپیک، فرودگاه، مرکز رسانه، مرکز بازرسی دوپینگ و پیمانکاران که به احتمال تماس نزدیک با ورزشکاران دارند، نیز واکسینه می شوند.

 واکسیناسیون 2600 نفر از جمله ورزشکاران ژاپنی بازی های المپیک و پارالمپیک از اول ژوئن آغاز شده است.

  • GMT+08:00
  • /