گفت و گوی تلفنی یانگ جیه چی و بلینکن
  • 2021
  • 11/06
  • 21:16:57

گفت و گوی تلفنی یانگ جیه چی و بلینکن_fororder_微信图片_20210416205817

یانگ جیه چی عضو دفتر سیاسی و رییس دفتر امور خارجی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز جمعه 11 ژوئن / 21 خرداد، با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تلفنی گفت و گو کرد.

یانگ جیه چی گفت: چین برای برقراری روابطی بدون رویارویی و درگیری و احترام متقابل با آمریکا و نیز برای همکاری با منافع مشترک تلاش می کند و نیز قاطعانه از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه خود دفاع می کند.

وی همچنین از آمریکا خواست ضمن اجرای اصل چین واحد، محتاطانه با مساله تایوان برخورد کند و با اقدامات عملی روابط دو کشور و صلح و ثبات تنگه تایوان را حفظ کند.

یانگ جیه چی در بخشی دیگر از سخنان خود از آمریکا خواست به طور مطلوب مسایل جدی نقض حقوق بشر در داخل آمریکا را سامان دهی کند و نه این که به بهانه حقوق بشر گستاخانه در امور داخلی دیگر کشورها دخالت داشته باشد.

این مقام چینی همچنین به آمریکا توصیه کرد که ضمن احترام به واقعیات و علم و دانش، مساله منشاء یابی کووید- 19 را سیاسی نکند و نیروی خود را در همکاری بین المللی مبارزه با کرونا متمرکز سازد.

وزیر خارجه آمریکا در این گفت و گو رایزنی اخیر دو طرف را مفید خواند و بر اجرای سیاست چین واحد و سه بیانیه مشترک دو کشور تاکید کرد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دو کشور در مسایل مهم بین المللی هماهنگی و رایزنی را تقویت بخشند. 

  • GMT+08:00
  • /