ایجاد فضای قانونی قابل پیش بینی با صدور قانون ضد تحریم خارجی از سوی چین
  • 2021
  • 11/06
  • 18:54:47

ایجاد فضای قانونی قابل پیش بینی با صدور قانون ضد تحریم خارجی از سوی چین_fororder_203fb80e7bec54e7614049d5994d38584dc26ace

وانگ ون بین سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه 11 ژوئن/ 21 خرداد در نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر آنکه آیا صدور قانون ضد تحریم خارجی چین تأثیرات منفی برای سرمایه گذاری خارجی در پی داشته است، گفت: تدوین این قانون فضای قانونی قابل پیش بینی برای شرکت های خارجی در چین ایجاد می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد: پکن همواره از فعالیت و همکاری شرکت های خارجی در کشور استقبال کرده و طبق قانون حقوق و منافع آن ها را تضمین می کند. درهای چین بازتر می شود و کشور برای ایجاد محیط مطلوب تر برای شرکت های خارجی و اشتراک گذاری فرصت های توسعه خود به جهان تلاش خواهد کرد. 

  • GMT+08:00
  • /