«دژاوو به سبک آمریکایی»
  • 2021
  • 07/06
  • 17:23:27

روزنامه «چاینا دیلی» با انتشار کاریکاتوری، دولت آمریکا را عروسک گردان رسانه های غربی تصویر سازی کرده است؛ آنچه از این کاریکاتور برداشت می شود این است که آمریکا سال ها پیش با رویکردی جنگ طلبانه و مبتنی بر داده های غلط و با پیش گرفتن ساز و کاری هماهنگ با رسانه های خود و با طرح ادعای وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق، حمله به این کشور را در دستور کار خود قرار داد و امروزه نیز با رقصاندن همان عروسک خیمه شب بازی خود در توجیه حمله به عراق، هوچی گری درباره نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا در ووهان چین را به راه انداخته است.

«دژاوو به سبک آمریکایی»_fororder_21341234

آمریکا در حالی مدعی است که سرچشمه شیوع ویروس کرونا در جهان آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان چین است که در نتایج تحقیقات اخیر تیم کارشناسان سازمان بهداشت جهانی در ووهان، فرضیه نشت آزمایشگاهی ویروس کرونا بسیار بعید عنوان شده است.

رویکرد ضد چینی آمریکا و سودجویی واشنگتن از شرایط اپیدمی کرونا به عنوان ابزاری جهت سرکوب و مهار توسعه چین در حالی ادامه دارد که این روند، باعث تشدید خشونت های نژادپرستانه علیه آسیایی تبارها در این کشور شده است.

  • GMT+08:00
  • /